Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring

Menu

Terug naar overzicht

Commissie MER positief over plannen voormalige vliegbasis Twenthe

06-09-2016

Er is opnieuw een belangrijke stap gezet naar de herontwikkeling van het terrrein van de voormalige vliegbasis Twenthe. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. heeft haar goedkeuring gegeven aan de milieu-effect-rapportage. Dit betekent dat de commissie vindt dat de milieu-effecten van de gebiedsontwikkeling Technology Base op een goede en zorgvuldige manier in beeld zijn gebracht, en dat het milieubelang daarmee volwaardig meeweegt in de besluitvorming.

Aandachtspunt is nog wel dat op een goede manier wordt duidelijk gemaakt hoe het project wordt opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De provincie Overijssel komt aan dit advies tegemoet bij de vaststelling van het luchthavenbesluit.

Gedeputeerde Erik Lievers voor Milieu: “Wij zijn verheugd dat de Commissie voor de m.e.r. zo positief reageert op onze plannen. Het is een belangrijke opsteker, maar we zijn er nog niet. Op dit moment buigen wij ons over ongeveer 80 zienswijzen die op de plannen zijn ingebracht. De beantwoording van deze zienswijzen zal bij de besluitvorming in Provinciale Staten besproken worden. Bij deze besluitvorming worden ook de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. mee genomen." Wethouder Vergunningen Hans van Agteren van de gemeente Enschede sluit zich bij Lievers aan: "De goedkeuring van de commissie is voor ons een belangrijke steun in de rug en laat zien dat we op de goede weg zitten als het gaat om de herontwikkeling van het gebied. Dat neemt niet weg dat we de de 40-tal zienswijzen die bij ons binnen zijn gekomen op een zorgvuldige wijze zullen meenemen in het proces.'

U kunt hier het volledige persbericht lezen van de Commissie m.e.r.

Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring