Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring

Menu
challenging
entrepreneurs

Terug naar overzicht

Luchthavenbesluit Twente Airport in werking

01-03-2017

De provincie Overijssel is met ingang van 30 maart a.s. het bevoegd gezag voor het vliegverkeer op Twente Airport. Vandaag stelden Provinciale Staten het Luchthavenbesluit vast met 33 stemmen voor en 10 stemmen tegen. In dit besluit zijn randvoorwaarden op milieugebied vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twenthe te realiseren, als onderdeel van de Technology Base. “We zijn zeer verheugd dat deze belangrijke stap is gezet en maken ons op voor de opening op 30 maart a.s.”, aldus Meiltje de Groot, directeur Twente Airport.

Belangrijke stap

Het slaan van het Luchthavenbesluit is een belangrijke stap voor de toekomst van Twente Airport. Vanaf 30 maart treedt het Luchthavenbesluit in werking en dan kan alle vliegverkeer gebruik maken van de civiele luchthaven. Tot nu toe kon er op de luchthaven beperkt vliegverkeer plaatsvinden op basis van tijdelijke ontheffingen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie was sinds het verdwijnen van de vliegbasis (eind 2007) nog altijd bevoegd gezag over het vliegveld. De laatste stappen worden nu gezet om vanaf 30 maart a.s. open te zijn.

Zorgvuldig proces

Het luchthavenbesluit treedt met de vaststelling door Provinciale Staten vanaf 30 maart a.s. in werking. Aan dit definitieve besluit ging een zorgvuldig proces van terinzagelegging en inspraak vooraf. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot grote aanpassingen in het luchthavenbesluit. In het najaar van 2016 stelden Provinciale Staten al de integrale gebiedsvisie voor het luchthaventerrein vast. 

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/technologybase

.

Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring