Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring

Menu

Terug naar overzicht

Ook grotere vliegtuigen recyclen op Twente Airport

04-11-2016

Het Nederlandse bedrijf AELS, Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) heeft een ontheffing aangevraagd om vliegtuigen die aan het einde van hun economische levensduur zijn te recyclen. Het bedrijf ontmantelt vliegtuigen van alle formaten, maar heeft op dit moment geen infrastructuur om alle ‘wide body’ vliegtuigen te verwerken. Dit kan wel op Twente Airport.

Om haar activiteiten te kunnen ontplooien op Twente Airport heeft AELS de omgevingsvergunning van Aeronextlife Twente bv (AXL) overgenomen. En heeft het bedrijf een ontheffing bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) aangevraagd voor het laten landen van maximaal 12 grotere vliegtuigen. AELS hoopt zo spoedig mogelijk klanten te vinden om een eerste project te doen op Twente Airport. Meiltje de Groot, directeur Twente Airport: “AELS wil haar mogelijkheden in de markt verbreden om grotere vliegtuigen te kunnen recyclen en dat kan op Twente Airport. Twente Airport heeft immers een perfect onderhouden startbaan van drie kilometer, waar het grootste deel van alle vliegtuigen ter wereld kunnen landen.” Ook Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel is verheugd met de ontwikkeling: “AELS is uniek gepositioneerd in deze markt. Het is een bedrijf dat de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan met het recyclen van veel verschillende typen vliegtuigen. De markt voor hergebruik van onderdelen groeit en Twente profiteert daar straks van mee. Ook omdat samenwerking met opleidings- en kennisinstituten mogelijk is.”

Partijen bij elkaar brengen

Begin 2016 is Aeronextlife Twente bv op zoek gegaan naar investeerders en partners voor hun concept op Twente Airport. In dit proces zijn ze in contact gekomen met AELS. Ze worden niet overgenomen door AELS, maar blijven zelfstandig bestaan. Aeronextlife Twente bv herpositioneert zich in de markt. Frederic Chaillet: “De wereld is in transitie. Fossiele grondstoffen raken uitgeput. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor goed rentmeesterschap van onze aarde en moeten we allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Aeronextlife Twente bv doet dit door een denktank te vormen met kennispartners zoals bv Universiteit Twente, om gezamenlijk (business)concepten voor een duurzame toekomst te ontwikkelen. Het is voor mij niet zo zeer een kwestie van of we gaan upcyclen, maar eerder wanneer. Alle sectoren zouden het in de volle breedte en diepte moeten gaan doen. We zijn het aan onze samenleving verplicht.”  

Duurzame ontwikkeling

AELS recyclet vliegtuigen sinds 2006, en doet dit over de hele wereld. In het begin werden er alleen diensten aangeboden op de locatie waar vliegtuigen stonden. Nu verwerkt AELS ook vliegtuigen op de luchthaven van Woensdrecht voor klanten die het vliegtuig eerst ergens heen willen vliegen en straks dus ook in Twente. Derk-Jan van Heerden, directeur AELS heeft het bedrijfsconcept tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit Delft bedacht. Van Heerden: “Wij zagen dat vliegtuigen niet optimaal uit elkaar gehaald werden. Wij hebben aangetoond dat dit efficiënter, intelligenter en milieuvriendelijker kan. Bij AELS streven wij naar maximale milieu performance en werken wij ook intensief samen met alle belanghebbende om op dit vlak nog beter te scoren.” Duurzaamheid is dé uitdaging van deze tijd. Het concept past goed bij de filosofie van de zowel Twente Airport als Technology Base. 

Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring