Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring

Menu

Terug naar overzicht

Start groenwerkzaamheden

16-11-2016

Begin november is ADT gestart met het verwijderen van een aantal bomen, struiken en een drietal gebouwen op het noordelijk deel van de voormalige vliegbasis Twenthe. Vanaf de spottershill zijn deze werkzaamheden goed te zien. De reden voor deze werkzaamheden is het creëren van zogenaamde obstakelvrije zones. Deze zones, waarbij obstakels (die door een obstakelvlak steken) worden verwijderd, zijn nodig om de vliegveiligheid rondom de luchthaven te kunnen borgen.

De borging van vliegveiligheid is belangrijk in het kader van het luchthavenbesluit, dat naar verwachting in het voorjaar van 2017 wordt genomen. Hiervoor is onder andere een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim voor de luchthaven nodig dat wordt afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De werkzaamheden bestaan uit het kappen van een aantal bomen, het verwijderen van struiken en het slopen van een drietal gebouwen (C59, C60 en C61). Deze gebouwen zijn gebruikt als opslagruimten en brandoefenruimten voor de Twente Safety Campus. De gebouwen hebben overigens geen cultuurhistorische waarde. Dit is gebleken uit onderzoek.

Het groen dat wordt weggehaald, wordt deels gecompenseerd. Zo komt er direct naast de taxibaan een grondwal van 2 meter hoog en minimaal 5 meter breed, met daarop bos-haagplantsoen. Het toepassen van een grondwal met beplanting sluit tevens aan op de al aanwezige beplante grondwallen langs het westelijke deel van de taxibaan en bij de Druiventros. Ook worden in het gebied verder van de start- en landingsbaan nieuwe bomen aangeplant.

De huurders op het terrein zijn door ADT geïnformeerd over de werkzaamheden en de herplant.

Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring