Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring

Menu

Terug naar overzicht

Vaststelling luchthavenbesluit naar verwachting voorjaar 2017

14-09-2016

Om de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twenthe mogelijk te maken, zijn diverse gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen nodig. Deze hebben van 24 juni tot en met 4 augustus ter inzage gelegen. Er wordt nu gekoerst op vaststelling van deze plannen.

Om een beperkte luchthavenfunctie te kunnen behouden, is onder andere een Luchthavenbesluit nodig. Verwacht wordt nu, dat het Luchthavenbesluit in het vroege voorjaar 2017 (februari-april) wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Vaststelling van de overige ruimtelijke plannen van de provincie (gebiedsvisie) en van de gemeente (structuurvisie en bestemmingsplannen) vindt verspreid plaats in oktober 2016 en in het voorjaar van 2017. Met de gefaseerde besluitvorming over de verschillende ruimtelijke plannen wordt een robuust fundament gelegd waarop de adviezen van de commissie van wijzen verder gerealiseerd kunnen worden.

Lees hier het volledige bericht (brief aan Provinciale Staten van Overijssel).

Twente Airport is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Lees meer op: Cookieverklaring