Over Twente Airport

Twente Airport is onderdeel van Technology Base en draagt bij aan een uitstekende bereikbaarheid vanuit Oost-Nederland naar de rest van Europa. Vliegen via een charter of private jet levert tijdwinst en effectiviteit op. Naast zakelijk vliegverkeer wordt er recreatief gevlogen door de leden van de Vliegclub Twente en de Twentsche Zweefvliegclub.

De goed onderhouden en lange start- en landingsbaan, de grote open ruimte, de bestaande infrastructuur, het relatief rustige luchtruim en voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk voor het laden van meerdere elektrische vliegtuigen, maakt het mogelijk duurzame luchtvaart te stimuleren.

Twente Airport neemt mede dankzij deze faciliteiten een centrale positie in Nederland in als kraamkamerfunctie voor de verduurzaming van de nationale en internationale luchtvaart.

Technology Base

Technology base is één van de vijf topwerklocaties in Twente. Gezamenlijk dragen deze innovatiehotspots bij aan de positionering van Twente als smart impact regio.

Organisaties op Technology Base zijn onderdeel van een ecosysteem van technologische bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties. Het is een wijds uitgestrekt terrein voor het ongelimiteerd testen van bemande - en onbemande luchtvaart, autonome systemen en concepten op het gebied van advanced materials & manufacturing en safety & security.

Technology Base is de proeftuin voor bedrijven met vernieuwingsdrang, die willen ontwikkelen, testen en simuleren.

Historie

In de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben Twentse textielbaronnen, in samenwerking met de lokale overheid, het vliegveld ingericht om de verbinding met de Randstad te verbeteren. In 1932 landde het eerste toestel vanuit Amsterdam op Twentse bodem.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zagen de Duitsers potentie in het vliegveld en bouwden het uit tot 2.000 hectare. Compleet met barakken en officierswoningen die uitblinken in zogenoemde ‘camouflage-architectuur’.

Later werd op het terrein ook medegebruik voor burgerluchtvaart toegestaan. In januari 2008 werd het vliegveld voor al het militaire en burgervliegverkeer gesloten en mochten alleen enkele vliegclubs het veld nog gebruiken.

Sinds 30 maart 2017 is Twente Airport een civiele (regionale) luchthaven en de kraamkamer voor duurzame luchtvaart en nieuwe mobiliteitsvormen.