Vliegen

Twente Airport draagt bij aan een uitstekende bereikbaarheid vanuit Oost-Nederland naar de rest van Europa.

Vliegen via een charter of private jet levert tijdwinst en effectiviteit op. Twente Airport sluit luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid en zakelijk vliegverkeer vanuit Oost-Nederland aan op de rest van de wereld.

Naast zakelijk vliegverkeer wordt er recreatief gevlogen door de leden van de Vliegclub Twente en de Twentsche Zweefvliegclub. Ook ander general aviation vliegverkeer kan Twente Airport bezoeken.

De havendienst van Twente Airport is verantwoordelijk voor de luchthaven en de veiligheid. Je kunt de havendienst bereiken via telefoonnummer +31 (0)6 21 34 29 53 en via ppr@twente-airport.nl.

Mogelijkheden
Vluchtinformatie

Als je van en naar Twente wil vliegen, moet je dit minimaal 24 uur van te voren aanmelden via ppr@twente-airport.nl.
Zorg dat je PPR aanvraag minimaal de volgende informatie bevat: registratie van het vliegtuig, type vliegtuig, naam van de piloot, luchthaven van vertrek, aankomst/vertrek datum en tijd, operator (indien van toepassing).

Zakelijk vliegverkeer

Voor internationaal georiënteerde bedrijven in Twente is bereikbaarheid van groot belang. Twente Airport heeft voor luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid en zakelijk vliegverkeer een uitstekende bereikbaarheid van Oost-Nederland naar de rest van Europa.

Vliegen via een charter of private jet leveren je tijdwinst en efficiëntie op. Twente Airport is de locatie die je vanuit Oost Nederland aansluit op de rest van de wereld.

Bovendien is het een unieke vestigingsplek voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

Elektrisch vliegen

De bijna drie kilometer lange start- en landingsbaan, het relatief rustige luchtruim en de faciliteiten eromheen, bieden alle ruimte om innovaties op het gebied van verduurzaming in de luchtvaart in een vroeg stadium veilig in de praktijk te testen en verder door te ontwikkelen.
Dankzij de snelle ontwikkeling van de batterijtechnologie en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie dragen we gezamenlijk met andere bij Electric Flying Connection (EFC) aangesloten partijen er aan bij dat een aanzienlijk deel van de traditionele vluchten op fossiele brandstoffen tot 1.000 km in de toekomst kan worden vervangen door elektrisch vliegen.

Scroll
Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op