Twente Airport staat niet onder verscherpt toezicht van ILT

Op 2 december verscheen het bericht op RTV Oost (met als bron berichten van ILT) dat:

  1. Twente Airport onder verscherpt toezicht staat van de ILT (later is dit bericht door de redactie aangepast naar “aandacht”);
  2. Grote vliegtuigen (Code Letter E) niet (meer) mogen landen op Twente Airport;
  3. Twente Airport “de Grenzen steeds opzoekt”.

De exploitant van Twente Airport, Technology Base, kan zich niet vinden in deze berichten en wil toelichten waarom niet.

1. Twente Airport staat NIET onder verscherpt toezicht van ILT

Het bericht dat Twente Airport onder verscherpt toezicht zou staan van de ILT heeft grote verbazing veroorzaakt bij de directie van Technology Base. Dit bericht is gecheckt bij de Inspecteur Generaal van de ILT (Dhr van den Bos). Van zijn kant is bevestigd dat dit bericht onjuist is. Het bericht is door de ILT gerectificeerd via een e-mail aan RTV Oost. Het woord “toezicht” is vervolgens vervangen door “aandacht”. Elke luchthaven heeft de aandacht van de ILT. Voor een “verscherpte” aandacht is geen reden omdat Twente Airport geen regels of voorschriften heeft overtreden.

 2. Er is geen discussie over het LANDEN van vliegtuigen codeletter E voor ontmanteling

Het bericht dat grote toestellen (met codeletter E) niet meer kunnen landen of voor elke landing eerst goedkeuring moeten krijgen van de ILT is onjuist. In het eerder verstrekte feitenrelaas (d.d. 13 november) is aangegeven dat Twente Airport sinds augustus 2018 over een veiligheidscertificaat beschikt dat dit mogelijk maakt. De discussie met de ILT had sinds de zomer van 2020 betrekking op het “vertrek” van deze grote toestellen.

3. Twente Airport zoekt bij voortduring de grenzen NIET op

Technology Base herkent zich in het geheel NIET in de beeldvorming over het opzoeken van de grenzen m.b.t. de veiligheid. De gehele operatie en werkwijze op Twente Airport voldoet aan alle eisen en voorschriften die van toepassing zijn op de luchthaven. De directie van de Technology Base betreurt het zeer dat de actuele berichtgeving afbreuk doet aan het imago van Twente Airport. De luchthaven zet zich enthousiast in op het benutten van kansen in de luchtvaartmarkt om duurzame groei in Twente te realiseren. De vliegveiligheid is daarbij een volstrekt helder kader dat nooit ter discussie staat of zal worden gesteld.

Meer nieuws
Flying-V test schaalmodel energiezuinig langeafstandsvliegtuig op Twente Airport 01 mei 2024
Lees meer
Voormalige F16-shelter te huur 26 april 2024
Lees meer
Technology Base en Twente Airport ideale locatie voor drone-activiteiten 18 april 2024
Lees meer
Defensie oefening Joint Falcon omgeving Twente Airport 02 april 2024
Lees meer