Twente Airport vraagt ILT ontheffing voor aanleg turnpads voor grootste vliegtuigen

De directie van Twente Airport heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verzoek ingediend voor een ontheffing van de verplichting tot aanleg van twee draaiplekken (turnpads) aan de kop en staart van de landingsbaan, inclusief een rapport waaruit blijkt dat de bermen stevig genoeg zijn. De ontheffing wordt aangevraagd om grotere toestellen op Twente Airport structureel te ontvangen en te kunnen laten vertrekken.

De internationale wetgeving schrijft voor dat een luchthaven deze draaipaden en stevige bermen nodig heeft voor de grootste vliegtuigen (groottecategorie D, E en F). De wetgeving maakt het echter ook mogelijk dat een luchthaven ontheffing voor (delen van) de infrastructuur kan aanvragen, mits de veiligheid niet in het geding is en er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

De draaipaden zijn in principe nodig voor de efficiënte afhandeling op een luchthaven. De functie van een draaiplek is een groot toestel op eigen vermogen een draai van 180 graden te kunnen laten maken, zodat de baan snel weer vrij is voor een volgend toestel. Op Twente Airport landen echter maar incidenteel grote toestellen, zodat voor de efficiëntie en veiligheid een turnpad niet nodig is. De grote toestellen maken op Twente Airport geen draai, maar worden na landing met een tow truck achteruit geduwd (push back) naar het platform. Dat gaat snel en veilig. De draaipaden hebben daarom op Twente Airport geen toegevoegde waarde voor de vliegveiligheid.

Bermversteviging

Twente Airport heeft de afgelopen maanden ook onderzoek gedaan naar de stevigheid van de bermen naast de baan. Een gespecialiseerd bureau heeft steekproefsgewijs metingen gedaan die aantonen dat de bermen stevig genoeg zijn en aan de internationale eisen voor grote vliegtuigen voldoen. Dit rapport is met de aanvraag voor de ontheffing meegestuurd naar de ILT.

Ontheffing nodig om ambities te kunnen verwezenlijken

De ontheffing wordt aangevraagd om grotere toestellen op Twente Airport structureel te ontvangen en te kunnen laten vertrekken. In de ambities om beperkt vliegtuigonderhoud te verrichten en in de parkeervraag te voorzien, moet Twente Airport deze markt kunnen bedienen om opbrengsten te genereren

ILT hanteert doorgaans een periode van acht weken voor de afhandeling van een verzoek als deze. Indien er nog nadere vragen zijn of als gegevens ontbreken kan de behandel- en besluittermijn langer duren.

Achtergrond

In juni 2020 ontstond er discussie met de ILT over de noodzaak van deze draaipaden, naar aanleiding van de komst van zes buitengebruik gestelde B747-400 van Lufthansa naar Twente Airport voor stalling. Omdat er op Twente Airport geen draaipaden zijn en de bermen (shoulders) langs de baan niet stevig genoeg zouden zijn, mochten de toestellen niet meer vertrekken. Dit geschil is specifiek voor de zes toestellen van Lufthansa opgelost. In april oordeelde de rechtbank dat de laatste toestellen mochten blijven staan tot einde van het afgesproken parkeercontract (juni 2022).

Meer nieuws
Flying-V test schaalmodel energiezuinig langeafstandsvliegtuig op Twente Airport 01 mei 2024
Lees meer
Voormalige F16-shelter te huur 26 april 2024
Lees meer
Technology Base en Twente Airport ideale locatie voor drone-activiteiten 18 april 2024
Lees meer
Defensie oefening Joint Falcon omgeving Twente Airport 02 april 2024
Lees meer