Twente Airport wil onnodige verplaatsing jumbo’s Lufthansa voorkomen en start kort geding

Het bestuur van Twente Airport spant een kort geding aan tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om een onnodige en kostbare verplaatsing naar een andere luchthaven van op Twente geparkeerde lege toestellen te voorkomen. De ILT heeft Twente Airport een tijdelijke ontheffing verleend voor het vertrek van de zes geparkeerde jumbo’s van Lufthansa. Deze tijdelijke ontheffing loopt op 30 juni a.s. af en ILT eist dat de drie op dit moment nog geparkeerde Boeing 747’s van Lufthansa voor die datum vertrekken. Het parkeercontract loopt echter tot eind juni 2022. Lufthansa heeft de drie toestellen door Covid niet nodig en zou de drie Jumbo's door de eis van de ILT op een andere luchthaven moeten stallen. Deze voortijdige verplaatsing is overbodig, levert geen bijdrage aan de vliegveiligheid en brengt onnodige hoge kosten voor Twente Airport met zich mee, omdat er dan sprake zou zijn van contractbreuk, stelt Twente Airport.

Veiligheid niet in het geding

Twente Airport heeft de inspectie diverse malen verzocht de datum van 30 juni te verschuiven tot het einde van het parkeercontract (juni 2022), omdat de drie toestellen over een jaar net zo veilig kunnen vertrekken als dit jaar. De luchtvaartinspectie verwijst echter naar de afspraken die eind oktober 2020 zijn gemaakt bij het vertrek van de eerste Lufthansa toestellen en wil die afspraken hoe dan ook handhaven. Lufthansa liet eind oktober 2020 weten zich in te spannen de toestellen eerder te verplaatsen en benadrukte toen dat dit “niet eerder zou lukken dan vanaf eind juni 2021”. De luchtvaartinspectie heeft dit vervolgens eenzijdig als definitieve datum vastgelegd.

Hoge kosten

Lufthansa is genoodzaakt de toestellen opnieuw langdurig te stallen, omdat ze wil afwachten of en hoe snel de luchtvaart herstelt van de Covid-crisis en of ze de toestellen opnieuw kunnen gebruiken of alsnog moeten (laten) ontmantelen. Als Lufthansa de vliegtuigen elders moet parkeren, moet ze de ingepakte toestellen uitpakken, vlieggereed maken en laten vertrekken naar een andere luchthaven om ze daar opnieuw in te pakken voor langdurige stalling (deep storage).

Lufthansa legt de rekening van de verplaatsing en de daarbij komende in- en uitpakkosten neer bij Twente Airport, omdat er sprake is van contractbreuk. Inclusief de gederfde parkeerinkomsten tot eind juni 2022, kan de schade voor Twente Airport oplopen tot ruim €800.000,-. Lufthansa is al gestart met de werkzaamheden aan het eerste toestel en over een maand start men met het tweede toestel. Vandaar het spoedeisende karakter van een kort geding.  Hoe eerder een uitspraak, hoe meer onnodige schade kan worden voorkomen.

Onnodige schade

Een dergelijke onkostenpost ten laste van gemeenschapsgeld acht het bestuur van Technology Base, waar Twente Airport onderdeel van uitmaakt, buitenproportioneel. Alleen door een gerechtelijke uitspraak op hele korte termijn kan dit voorkomen worden.

Voorzitter van het algemeen bestuur van Technology Base, Jeroen Diepemaat: “Ik betreur het om als publieke organisatie een andere overheidsorganisatie voor de rechter te moeten dagen. Maar alles afwegende zien we geen andere oplossing om grote en onnodige maatschappelijke schade te voorkomen. Niemand in Twente is gebaat met deze schade. Deze schade is eenvoudig te voorkomen als ILT bereid is om de toestellen tot einde contract te laten staan”.

Investeren in de toekomst van Twente Airport

Twente Airport wil voldoen aan de eisen voor het laten landen en vertrekken van grote vliegtuigen en wil daarom de bermen langs de startbaan versterken. Er wordt op dit moment onderzocht hoe dit het beste kan, maar dat kost tijd en is zeker niet voor eind juni afgerond.

Jan Schuring, directeur Technology Base: “Twente Airport investeert liever in een veilige infrastructuur en in de toekomst van de luchthaven, dan in onnodige verplaatsingskosten van lege vliegtuigen. De publieke kosten hiervan zijn onverantwoord hoog. Het is spijtig, maar volstrekt verdedigbaar dat wij de rechter vragen om een onafhankelijke belangenafweging”.

Wanneer het kort geding plaatsvindt is nog niet bekend.

Meer nieuws
Flying-V test schaalmodel energiezuinig langeafstandsvliegtuig op Twente Airport 01 mei 2024
Lees meer
Voormalige F16-shelter te huur 26 april 2024
Lees meer
Technology Base en Twente Airport ideale locatie voor drone-activiteiten 18 april 2024
Lees meer
Defensie oefening Joint Falcon omgeving Twente Airport 02 april 2024
Lees meer