Uitspraak rechtszaak: ILT hoeft Twente Airport geen ontheffing te verlenen

De rechtbank heeft geoordeeld dat Twente Airport geen beroep kan doen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op een permanente ontheffing voor de aanleg van turnpads aan de koppen van de baan. Twente Airport heeft er alles aan gedaan om de redelijkheid van het verzoek tot ontheffing aan de rechtbank over te brengen. Helaas is dit niet voldoende gebleken. Twente Airport beraadt zich over de uitspraak en beziet of er een hoger beroep moet komen.

Op 21 november diende voor de rechtbank in Zwolle de zaak tussen de Luchtvaartinspectie (ILT) en luchthaven Twente Airport over het verzoek om een ontheffing te krijgen voor de aanleg van Turnpads (draaipaden) aan de koppen van de baan voor de komst en het vertrek van grote vliegtuigen (categorie D en E). Deze draaikoppen zijn voorgeschreven om de piloot in staat te stellen om snel het toestel op eigen vermogen te draaien om daarna snel de landingsbaan te verlaten vanwege de mogelijke komst van een volgend toestel. Deze draaipaden ontbreken op Twente Airport omdat ze in het militaire verleden niet waren voorgeschreven.

Twente Airport heeft de rechtbank in haar pleidooi uitvoerig uitgelegd waarom het volstrekt redelijk zou zijn als de inspectie een permanente ontheffing zou verlenen aan Twente Airport, zodat deze turnpads niet hoeven te worden aangelegd. Twente Airport ontvangt namelijk geen intensief lijnverkeer en elk toestel is ten minste 24 uur van tevoren gepland. De werkwijze is volkomen veilig en een kostbare investering van gemeenschapsgeld in de vorm van de aanleg van een turnpad voegt niets toe aan de veiligheid. 

Geen permanente ontheffing turnpads

Ten aanzien van de permanente ontheffing oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. De rechtbank meent dat de term bijzondere omstandigheden zo moet worden uitgelegd, dat er sprake moet zijn van een situatie waarin het voor een exploitant niet mogelijk is om aan een regel te voldoen. Nu turnpads wel aangelegd kunnen worden, is er geen sprake van bijzondere omstandigheden, aldus de rechtbank. 

De advocaten van Stibbe die Twente Airport ondersteunen, menen dat de rechtbank “bijzondere omstandigheden” te beperkt uitlegt. Uiteindelijk kan iedere voorziening worden aangelegd als je maar genoeg geld spendeert, maar het zou erom moeten gaan dat het redelijkerwijs niet van een exploitant kan worden verwacht om een voorziening aan te leggen. Een dergelijke belangenafweging is nu volledig achterwege gebleven.

Jan Schuring, waarnemend directeur Twente Airport: “We hebben al het mogelijke gedaan om met onze argumenten te onderbouwen waarom Twente Airport een permanente ontheffing aanvraagt voor de aanleg van een turnpad. Helaas heeft de rechtbank geoordeeld dat ILT de permanente ontheffing niet hoeft te verlenen. We bestuderen de gevolgen van deze uitspraak. Als we geen hoger beroep aantekenen, betekent dit dat we geen parkeerinkomsten voor grote vliegtuigen genereren, omdat ze zonder turnpads niet meer mogen vertrekken. Turnpads zijn qua veiligheid niet nodig maar wel zeer kostbaar. Grote toestellen kunnen wel blijven landen voor ontmanteling. Er zijn voor Twente Airport nog voldoende andere kansen, zoals het testen van nieuwe duurzame vliegtuigen en daarmee als kraamkamer te fungeren voor de duurzame luchtvaart en nieuwe mobiliteitsvormen.”

Historie

De zaak speelt al sinds de komst van zes Boeings 747 in de zomer van 2020. De luchtvaartinspectie stelde toen dat de toestellen niet mochten vertrekken tenzij Twente Airport voor eind juni 2021 de vereiste turnpads zou aanleggen. Tegen dat standpunt ging Twente Airport in beroep bij de rechtbank. Dat leidde in april 2021 tot de (voorlopige) uitspraak van de rechter dat de toestellen weer mochten vertrekken, ondanks de afwezigheid van de vereiste turnpads.

Meer nieuws
Evacuatie-oefening Korps Commandotroepen en Rangers van 11 Luchtmobiele Brigade 04 juli 2024
Lees meer
people@places opent unieke locatie voor meeting & events en flexwerken op Technology Base 02 juli 2024
Lees meer
Vanaf 22 juni: Defensie-oefening TSP GOLD op Twente Airport 21 juni 2024
Lees meer
Ton van Snellenberg waarnemend directeur Technology Base 17 juni 2024
Lees meer